کارگاه آموزشی لومیون

کارگاه آموزشی لومیون

کارگاه آموزشی 3DMax و VRay در معماری

کارگاه آموزشی 3DMax  و VRay در معماری

کارگاه آموزشی AutoCad

کارگاه آموزشی AutoCad

کارگاه آموزشی Revit

کارگاه آموزشی Revit

دوره جامع مدیریت پروژه

دوره جامع مدیریت پروژه

دوره آموزشی اسیکس وراندو

دوره جامع اسیکس وراندو

اصول و فنون مذاکره برای مدیران ارشد

اصول و فنون مذاکره برای مدیران ارشد

دوره طراحی دکوراسیون داخلی

دوره طراحی دکوراسیون داخلی و پرزنت کارفرما در بازار کار

ورکشاپ معماری بازیگری

ورکشاپ معماری بازیگری(از ایده تا اجرا)

13 و 14 شهریور ماه

کلاس آموزش ویولن

کلاس آموزش ویولن

کارگاه آموزشی خلاقیت در نوشتار

کارگاه آموزشی خلاقیت در نوشتار

آموزش ویولن

آموزش ویولن

دوره تحلیل آماری

دوره تحلیل آماری با نرم افزار SPSS